شروع ِ ابدی

دوشنبه 5 خرداد 1393 ساعت 23:04

شروع شد زندگی در کنار ِ تو 

روزا اروم شدن 

دل ، اروم شد 

لحظه ها میگذرن ، اما بازم یِ چیزایی کم ِ 

... 

برچسب‌ها: روز نوشت