جمعه 25 اردیبهشت 1394 ساعت 15:56

زمان ما ادما رو عوض میکنه ، نمیدونم خوب شدم یا بد ، اما اینو میدونم هنوزم همون تمشکی هستم ، 

و معتقدم حرفای نگفته رو باید گفت 

ادما وقتی حرف میزنن رشد هم میکنن 


تو هنوزم دوست من هستی ، صداتو میشنوم ، میدونم که صدامو میشنوی 

پس حرفاتو بزن گوش میکنم