سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1394 ساعت 22:36

تمشکی همیشه تو زندگیت صادق باش حتی اگر به نفعت نیست !